Trud

Trud jest odbierany psychosomatycznie. Każda podjęta czynność angażuje i przez to męczy ciało. Zużywa energię życiową zaburzając w efekcie dobrostan organizmu i jego równowagę. Może prowadzić do wyczerpania sił witalnych, w skrajnych przypadkach do śmierci. Czy można...

Palcem po niebie

Spotkanie artystyczne pt. „Palcem po niebie” odbyło się w strefie Kultywacji Artystycznej Planta. Strefa ta obejmuje jednohektarowe gospodarstwo we wsi Biskupice, którego właścicielem od 2008 r. jest Krzysztof Mazur i jego żona Małgorzata. Impreza „Palcem po niebie”...

CZTERY ROCZNICE

·Projekt „Galerii Nad Wisłą” – jej lokacja i remont – rozpoczęcie 35 lat temu · Spotkania twórcze w cyklu „Sztuka w domu” – rozpoczęcie 30 lat temu · Działalność Fundacji Praktyk Artystycznych „i...” – rozpoczęcie 25 lat temu · Strefa Kultywacji Artystycznej PLANTA w...

X Bałtyckie Triennale Medali

16 października 2018 roku w Muzeum Uniwersyteckim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie miał miejsce wernisaż wystawy X Bałtyckiego Triennale Medali. Bałtyckie Triennale jest uznaną i prestiżową międzynarodowa imprezą medalierską odbywającą się cyklicznie w...

Wystawa „TOŻSAMOŚĆ” w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 18.10.2017- 04.11.2017

Tożsamość jest pojęciem o dwóch sprzeciwiających się znaczeniach. Z jednej strony określa ten zespół cech, które poszczególnego człowieka w sposób nieodwołalny odróżniają od innych ludzi. W drugim znaczeniu to zespół właściwości przypisanych grupie osób, z którymi...

„od conditio humana do …” Wystawa upamiętniająca twórczość prof. Adolfa Ryszki w 20 rocznicę śmierci.

W roku 1994 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zorganizowała pierwszą retrospektywną wystawę rzeźb debiutującego nieomal trzydzieści lat wcześniej Adolfa Ryszki. W marcu 1995 roku artysta, kierujący wówczas Zakładem Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych UMK,...

PASAŻ TEMAT-ZWORNIK DWÓCH RZEŹBIARSKICH WARSZTATÓW W CSW

Latem 2012 roku Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte podjęło współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, w rezultacie której w przestrzeniach CSW odbyły się wdniach 21-24 sierpnia autorskie warsztaty zatytułowane: „Pasaż. Tektostruktury” (wiek...

O Nas

Dlaczego „OTWARTE”?

Stowarzyszenie skupia ludzi otwartych, którzy na co dzień pracują w różnych zawodach, niekoniecznie powiązanych ze sztuką, a łączy nas pasja i zamiłowanie do niej. Widzimy głęboki sens w społecznym promowaniu działań artystycznych, szczególnie w Toruniu, jak i w jego regionie.

Naszym celem jest wspieranie oddolnej inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego oraz społecznego, by wspólnie urozmaicić i poszerzać paletę działań artystycznych w naszym mieście. Chcemy, aby działania Stowarzyszenia szły w kierunku  inicjowania kontaktów, wspierania współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami oraz indywidualnymi twórcami.

Kontakt

15 + 1 =

Kontakt

Stowarzyszenie Artystyczne

OTWARTE

87-100 Toruń,

NIP: 9562293360

REGON: 340939870

e-mail: art.otwarte@gmail.com

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Kośmiński