Bartłomiej Schmidt

Bartłomiej Schmidt – urodzony 12 listopada 1994 roku, w 2014 ukończył Liceum Plastyczne w Rypinie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na Kierunku Rzeźba. Dyplom magisterski z wyróżnieniem w 2019 r., promotorem pracy artystycznej prof. Andrzej Borcz. Praca dyplomowa nagrodzona medalem imienia Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny na Wydziale w roku akademickim 2018/2019. Tworzy w dyscyplinie sztuki plastyczne – rzeźba.