Stowarzyszenie OTWARTE od lat współpracuje z Kultywacją PLANTA. Podnosząc kromkę to kolejne spotkanie twórcze w cyklu Koncentracje w strefie Kultywacji Artystycznej w Biskupicach. Są to Imprezy o charakterze efemerycznego wydarzenia artystycznego z prelekcjami, dyskusjami i prezentacją dzieł. Tym razem odbyło się w dwóch terminach z udziałem 38 osób o różnych profesjach, ale z wyraźną przewagą artystów z różnych ośrodków twórczych.