Wystawa zatytułowana Résumé powstała w ramach interdyscyplinarnego projektu artystycznego Podnosząc Ziemię inspirowanego 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada w 2023 roku. Tematyka projektu skupia się zatem wokół miejsca i roli człowieka we wszechświecie i na Ziemi, wokół szeroko rozumianej ekologii, sposobów jej rozwijania i upowszechniania, dialogu i wymiany myśli, działań artystycznych, prezentacji osiągnięć naukowych, projektowych i artystycznych w tym zakresie. Projekt jest realizowany w kilku etapach, m. in. na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu, gdzie w kwietniu tego roku miało miejsce dwudniowe sympozjum na którym uczestnicy projektu prezentowali swoje dokonania artystyczne i naukowe. Podobny charakter ma obecna wystawa na której 33 uczestników, artystów i naukowców reprezentujących różne środowiska i instytucje prezentuje wybraną realizację ze swojego dorobku. W naturalny sposób ekspozycja staje się przeglądem, podsumowaniem i streszczeniem różnych postaw, dyscyplin oraz obszarów artystycznych i naukowych.

Twórczy dialog z pewnością przyczyni się do podjęcia bliższej współpracy w dalszej części projektu. Nie bez znaczenia pozostaje kontekst miejsca w którym odbywa się wystawa. Zespół pałacowo – parkowy w Lubostroniu jest miejscem historycznym dla kultury polskiej a jednocześnie dzięki swojej funkcji tworzy ją nieustannie. Dzięki swojej lokalizacji, Lubostroń stanowi łącznik pomiędzy Poznaniem i Toruniem skąd pochodzą uczestnicy projektu, skupieni są wokół instytucji naukowych i artystycznych, które podjęły się organizacji przedsięwzięcia: Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte” z Torunia, Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK w Toruniu, Komisji Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Architektury Oddziału PAN w Poznaniu, Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Wernisaż:

01 października, godz. 16.00, Pałac Lubostroń, 89-210 Łabiszyn.

Kuratorzy wystawy:

Stanisław Kośmiński, Tomasz Matusewicz.