W roku jubileuszowym 2023 (od 29 lipca) w Oranżerii Pałacowej oraz w przestrzeniach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu zostanie zaprezentowana kolejna wystawa  w ramach realizowanego projektu „Podnosząc Ziemię”. Wystawa ta będzie kluczowym elementem całego zadania, wieńczącego wysiłki zespołów twórczych w odniesieniu do myśli o naszej planecie w kontekście obecnych wyzwań i zagrożeń, ale też w relacji człowiek – natura, w atmosferze wzajemnej harmonii, tak zdecydowanie mocno odczuwalnej w przyrodniczo-architektonicznej strefie Lubostronia.

Rocznica Kopernikańska z inicjatywy Leona Skórzewskiego, właściciela majątku w Lubostroniu, została uhonorowana na tamtym terenie 150 lat temu. Obecnie nastąpi w tym samym miejscu druga taka jubileuszowa okoliczność. Jednakże najbardziej rocznicowo doniosłe wydarzenia poświęcone wielkiemu Astronomowi z oczywistych względów  kumulują się zazwyczaj w Toruniu, zatem właśnie w rodzinnym mieście Kopernika nastąpi kolejna odsłona projektu „Podnosząc Ziemię”. Na przełomie października i listopada otwarta zostanie dedykowana naszemu Patronowi wystawa zlokalizowana w Galerii Artus w Dworze Artusa. Ekspozycja w galerii toruńskiej opierać się będzie na rezultatach wypracowanych podczas wcześniejszych wydarzeń mających miejsce w Lubostroniu.

Problematyka, jaką podejmują organizatorzy i uczestnicy projektu Podnosząc Ziemię, tak podczas sympozjum, jak i w trakcie kolejnych wystaw, skupia się wokół miejsca i roli człowieka we wszechświecie i na Ziemi, wokół szeroko rozumianej ekologii, sposobów jej rozwijania i  upowszechniania, dialogu i wymiany myśli, działań artystycznych, prezentacji osiągnięć naukowych, projektowych i artystycznych w tym zakresie.

Główny organizator wydarzenia – Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte”.  

Współorganizatorzy: Pałac Lubostroń oraz Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK w Toruniu. Kurator: dr hab. Krzysztof Mazur prof. UMK.