Andrzej Borcz

          Absolwent Kierunku Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w 1983 roku. Specjalizację w zakresie urbanistyki ukończył w pracowni prof. Oskara Hansena.  Od 1984 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1998-2007 prowadził pracownię rzeźby I roku a w latach  2008-2019  pracownię rzeźby lat starszych Kierunku Rzeźby UMK. Obecnie kieruje pracownią rysunku na Kierunku Architektura Wnętrz UMK.  zrealizował 12 wystaw indywidualnych i wziął udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest także autorem realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Semantycznie jego prace dotykają problemu egzystencji człowieka. W analizie procesu twórczego interesuje go przede wszystkim zgłębianie wrażenia wynikłego z odczucia przestrzeni przejawiającej się w obrazie wizualnym.