Aleksander Paskal

Studia na Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku. Dyplom w 2007 roku w pracowni rzeźby prof. Stanisława Radwańskiego oraz specjalizacja w zakresie ceramiki artystycznej w pracowni prof. Teresy Klaman. Od 2007 – roku asystent w pracowni ceramiki w Zakładzie Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 r. uzyskał stopień doktora sztuk plastycznych.
Zajmuje się ceramiką i rzeźbą.