Anita Oborska-Oracz

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Józefa Szczypki oraz aneks w pracowni małej formy rzeźbiarskiej prof. Joanny Bebarskiej w 2001 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny WSP UMK w latach 2005-2018, stopień doktora uzyskała w 2014 roku.

 

Autorka 8 wystaw indywidualnych, m.in.:
-„Lete”, Galeria nad Wisłą, Toruń 2006
-„Stary dom – nowy dom”, teren prywatny, Toruń 2006
-„Drzwi”, Galeria Sztuki WOZOWNIA, Toruń, 2011
-„Drzwi”, Galeria Kaplica CRP Orońsko, Orońsko 2012
-”Klamry”, Galeria Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu, Toruń, 2013
-„Struktury nieciągłe”, Galeria WMiI UMK, Toruń, luty 2015

 

Uczestniczyła w ponad 20 wystawach zbiorowych w kraju, m.in.:
„Dyplom 2001”, siedziba Fundacji TUMULT, Toruń, luty 2002
-„Głosy ciszy”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot, luty/marzec 2003
-„Genius Loci”, nieczynna hala fabryczna Merinotexu, Toruń, maj 2003,
-„Wystawa Pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Płocka Galeria Sztuki, Płock, lipiec/sierpień 2010
-„Ars sine scienta nihil est”,Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Toruń, listopad 2010
-„Wystawa rzeźbiarzy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP Orońsko, Orońsko 2012
-„Przedmiot oswojony. Rzeźba – toruńskie środowisko akademickie” Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, marzec/kwiecień 2012
-„Polygonum 3. 3 wystawa sztuki i twórców województwa kujawsko-pomorskiego”, Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, grudzień 2013 – luty 2014
-„Ars principia”, Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK, Toruń, maj/czerwiec 2014
-„Otwarte”, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Włocławek, maj 2016
-„Koncentracja zimowa”, Galeria ZPAP i ZPAP-NURT, Toruń, styczeń 2018
-„Kody dostępu”, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz, maj/czerwiec 2018
-„Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając | Wobec Katarzyny Kobro (1898–1951)”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot, kwiecień – sierpień 2018 oraz Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław, listopad 2018 – luty 2019
-„O czasie i wieczności. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II”, Galeria Kordegarda, Warszawa, maj/czerwiec 2020 (wystawa online)
-„Trudne niebo”, CSW w Toruniu, Toruń, wrzesień/październik 2020

 

 Sporadycznie pisze teksty, poruszające problematykę twórczości rzeźbiarskiej:

A. Oborska-Oracz, Jedność przestrzeni w kompozycjach Katarzyny Kobro. „Pamiętnik Sztuk Pięknych” t.2, nr 1(2) 2002, s. 51-58
A. Oborska-Oracz, Rozpoznawanie rzeczywistości różnie oddalonych [w:] Krzysztof Mazur [katalog wystawy], Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2005
A. Oborska-Oracz, wstęp [w:] Przedmiot oswojony. Rzeźba – toruńskie środowisko akademickie [katalog wystawy], Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012
A. Oborska-Oracz, Nadal pytanie o człowieka. Notatki w obronie rzeczywistości… [tekst wygłoszony na towarzyszącym wystawie sympozjonie] [w:] …od Conditio Humana do… Wystawa upamiętniającą twórczość prof. Adolfa Ryszki w 20 rocznicę śmierci [katalog wystawy], wyd. przez Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE, Toruń 2015
A. Oborska-Oracz, Twarde granice współczesności [w:] Rzeźba. Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [katalog], Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019
A. Oborska-Oracz, W małym świecie Małgorzaty [w:] …znad krawędzi rondla. Małgorzata Mazur. Fotografia [katalog wystawy], Biblioteka – Centrum Kultury Łubianka, Łubianka 2020
A. Oborska-Oracz, Niełatwy temat na dziś, [w:] Trudne niebo [katalog wystawy]. CSW w Toruniu, Toruń 2020.