Tu Ziemia

Wystawa realizowana w ramach projektu artystycznego „Podnosząc Ziemię”

 Projekt artystyczny pt.: „Podnosząc Ziemię” wpisuje się w przypadającą w 2023 roku 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, a jego realizacja dokonywała się w poszczególnych etapach głównie na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu z udziałem architektów i rzeźbiarzy ze środowiska toruńskiego, oraz artystów, architektów i naukowców ze środowiska poznańskiego.

Do tej pory miały miejsce trzy wydarzenia w ramach tego projektu:

1 – sympozjum 9-10 kwietnia 2022 r. w Pałacu Lubostroń.

2 – wystawa pt. „Resume” w Oranżerii Pałacowej w Lubostroniu 01.10 – 11.11.2022

Kuratorami tych wydarzeń byli: dr Stanisław Kośmiński (Toruń), dr hab. Tomasz Matusewicz (Poznań)

3 – wystawa pt. Podnosząc Ziemię w Pałacu i w Oranżerii Pałacowej w Lubostroniu 29.07 – 31.092023 – kurator dr hab. Krzysztof Mazur prof. UMK (Toruń)

Wystawa pt. Tu Ziemia jest kolejnym, czwartym etapem projektu, któryzostanie zaprezentowany w terminie: 10.10 – 10.11.2023 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Organizatorami wydarzenia są – Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte”, Katedra Architektury Wnętrz i Rzeźby UMK w Toruniu.
Kurator: dr hab. Krzysztof Mazur prof. UMK.

       Dzieło naukowe Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich” podważyło obowiązujący za jego życia system geocentryczny, co zainicjowało także erozję tezy o centralnym miejscu człowieka w Kosmosie. Dziś wiemy, że Ziemia jest malutkim pyłkiem umiejscowionym na uboczu jednej z galaktyk, a nasza na tej planecie egzystencja nie jest zagwarantowana. Mimo to, nasz szowinizm gatunkowy wciąż każe nam kurczowo trzymać się podstaw myśli antropocentrycznej, która zezwala na podporządkowanie władcom tego świata – ludziom – wszystkiego co tylko oni zapragną.  Podczas globalnego gaszenia wciąż nowych pragnień zostają uruchomione procesy prowadzące nieuchronnie do potężnego kryzysu ekologicznego. Dzisiaj ludzkość próbuje powstrzymać, a nawet odwrócić procesy degradacyjne, szuka czystych źródeł energii, afirmuje naturę, a jednocześnie intensywnie eksploruje przestrzeń kosmiczną, również z dyskretną intencją znalezienia innej, przyjaznej człowiekowi planety.

            Problematyka, jaką podejmują organizatorzy i uczestnicy projektu Podnosząc Ziemię, tak podczas sympozjum, jak i w trakcie kolejnych wystaw, skupia się wokół miejsca i roli człowieka we wszechświecie i na Ziemi, wokół szeroko rozumianej ekologii, sposobów jej rozwijania i upowszechniania, dialogu i wymiany myśli, działań artystycznych, prezentacji osiągnięć naukowych, projektowych i artystycznych w tym zakresie.