Krzysztof Mazur

mazur@umk.pl

www.umk.pl/~mazur/

Urodzony 12.10.1958 r. Studia na Wydziale Sztuk Pieknych UMK w pracowni Barbary Bieniulis-Strynkiewicz oraz Adolfa Ryszki. Dyplom w zakresie rzezby 1984 r. Od 1990 r. pracownik dydaktyczny w Zakładzie Rzezby Wydziału Sztuk Pieknych UMK. Zajmuje sie rzezba w szerokim jej rozumieniu. Jest uczestnikiem i autorem, badz współautorem szeregu imprez artystycznych.

  1. 12.10.1958. Diploma earned from the Department of Fine Arts at UMK in the workshop of Barbara Bieniulis-Strynkiewicz and Adolf Ryszka in the field of sculpture in 1984. Since 1990 a lecturer in the Sculpture Studio of the Department of Fine Arts at UMK. Deals with, widely understood, sculpture and drawing. Mazur is a participant and the author, or co-author of a wide range of artistic events.