Iwona Langowska

e-mail:  iwonalangowska@op.pl

Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowniach prof. Franciszka Duszeńko i prof. Adama Smolany. Dyplom w pracowni prof. Adama Smolany w 1978 roku. Od 1980 roku jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie na stanowisku profesora.
Uprawia twórczość z zakresu rzeźby i medalierstwa. Jest autorką 11 wystaw indywidualnych. Brała udział w około 90 wystawach międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych.


Graduate of  the Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Gdańsk, studied in ateliers of Professors Franciszek Duszeńko and Adam Smolana. Diploma in 1978 in the atelier of Professor Adam Smolana.
Employed at the Faculty of Fine Arts NCU in Toruń since 1986,  presently as a professor.
Artistic activities in the field of sculpture and medal engraving.
The author of 11 individual exhibitions. Participant in ca. 90 national, international and local exhibitions.