Grzegorz Maślewski

Zdjęcia;
1–  z cyklu REQUIEM „Anioł – krzyk” , technika własna, 165x55x35 cm, 2008
   – from the cycle  REQUIEM „ Angel – the scream”, own technique, 2008
2– z cyklu REQUIEM „Pokorni natomiast posiądą ziemię”, technika własna, 280x195x100 cm, 2010
   – from the cycle REQUIEM „The meek shall inherit the earth”, own technique, 2010
3– z cyklu REQUIEM „Anioł”, technika własna, 193x60x47 cm, 2007
  – from the cycle REQUIEM „Angel”, own technique, 2007
4– z cyklu REQUIEM „Adam – katafalk” – technika własna, 198x189x62 cm, 2008
  -from the cycle  REQUIEM „Adam – the catafalque”, own technique, 2008