Bałtyckie Triennale Medali jest międzynarodową wystawą medalierską odbywającą się cyklicznie w krajach nadbałtyckich. W roku 2021 przypada XI edycja tej imprezy, której pierwsza odsłona ma miejsce w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Ratuszu Staromiejskim. Następnie medale zostaną zaprezentowane w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie oraz w Muzeum Narodowym w Wilnie. Tematem przewodnim XI edycji Triennale jest  500 lat sztuki medalierskiej na Litwie i w Polsce. Inicjatorem projektu jest Litewski Związek Artystów Medalierów,  który zaprosił do współpracy artystów z Litwy, Łotwy, Szwecji oraz Polski. Organizatorem ze strony polskiej jest Stowarzyszenie Artystyczne „OTWARTE”, które zaprosiło do współpracy Wydział Sztuk Pięknych UMK oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Na wystawie można zobaczyć blisko 150 obiektów medalierskich autorstwa 72 artystów. Reprezentantami Polski są artyści medalierzy z całego kraju o znaczącym dorobku i ugruntowanej pozycji w dziedzinie medalierstwa, jak również artyści dla których medalierstwo stanowi jeden z obszarów twórczych zainteresowań. Ekspozycji współczesnych medali towarzyszy zbiór wybranych medali historycznych z kolekcji Muzeum Okręgowe w Toruniu nawiązujący do przewodniego tematu wystawy.
Prezentacja tak dużej liczby artystów i różnych środowisk twórczych stwarza okazję do refleksji  dotyczącej specyfiki sztuki medalierskiej oraz pojawiających się nowych tendencji obrazowania w tej dyscyplinie.

Kurator XI Bałtyckich Triennale Medali Lina Kalinauskaitė

Kurator Polskiej odsłony XI Bałtyckich Triennale Medali Sebastian Mikołajczak

 

 

The Baltic Triennial of Medals is an international medal art exhibition that takes place cyclically in the countries of the Baltic region. The year 2021 will see the 11th  edition of this event, the opening of which will be held in the District Museum of Torun in the Old Town Hall. Subsequently, the medals will be shown in the Museum of John Paul II Coins and Medals, as well as in the National Museum in Vilnius. The theme of the 11th edition of the Triennial relates to the 500 years of medal art in Lithuania and Poland. The initiator of the project is the Lithuanian Association of Art Medalists, which has invited artists from Lithuanian, Latvia, Sweden, and Poland to collaborate. In Poland, the organizer is the Artistic Association “Otwarte” (in Polish: “Open”), which has invited both the Department of Fine Arts from Nicolaus Copernicus University and the District Museum of Torun to collaborate with one another.

At the exhibition one can see close to 150 medal art objects created by 72 artists. Representing Poland are medalists from the entire country who can boast significant achievements and are considered well-established in the medal art domain, as well as artists for whom medal art constitutes just one field of creative interest. The exhibition of contemporary medals is accompanied by a collection of selected historical medals from the collection of the District Museum in Torun which allude to the event’s theme.

Presenting such a large number of artists hailing from such diverse artistic backgrounds provides an opportunity to reflect upon the specificity of medal art as well as the new creative trends emerging  in this discipline.

 

Curator of the 11th Baltic Medal Art Triennial Lina Kalinauskaitė

        Curator of the Polish division of the 11th Baltic Medal Art Triennial Sebastian Mikołajczak

https://www.facebook.com/MuzeumOkregoweWToruniu/photos/pcb.3659497330818479/3659486964152849
https://www.facebook.com/Baltic-Medal-Triennial-179107819327085/

Wystawa XI Bałtyckich Triennale Medali po zakończeniu prezentacji w toruńskim Ratuszu Staromiejskim zagościła w Częstochowie, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
22 września 2021 roku odbył się uroczysty wernisaż z udziałem wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza, Ambasadora Litwy w Polsce Eduardasa Borisovasa, Konsula Generalnego Węgier w Krakowie – Tibora Gerencséra oraz Biskupa Antoniego Długosza.

Otwarcie wystawy poprowadził Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Krzysztof Witkowski. Okolicznościowy wykład wygłosił emerytowany Starszy Kustosz Miasta Warszawy Tomasz Bylicki. Wystawa potrwa do 8.10.2021 roku, skąd pojedzie do Wilna i zostanie zaprezentowana w Muzeum Narodowym.