Co mimo wszystko budzi twoją nadzieję?

2.07-29.08.21

Sceptyczna postawa wobec nadziei jest często odbierana jako dowód rozsądku, twardego stania na ziemi, pragmatycznego analizowania rzeczywistych danych. Nadzieję wydają się mieć tylko ci, którzy dają się nabrać lub którzy chcą wierzyć w jakąś jasną stronę świata wbrew oczywistościom, a więc naiwniacy albo tchórzliwi hipokryci. Z drugiej strony najprostsze codzienne doświadczenie udowadnia prawdziwość tezy przeciwnej, że mianowicie najbardziej „twardzi” realiści nie byliby w stanie zrealizować najprostszego nawet zamiaru, nie żywiąc nadziei, nie czyniąc jej fundamentem swoich działań i doświadczeń. To nadzieja tkwiąca w poszczególnym człowieku pozwala mu żyć i działać, ale także czyni go zdolnym do towarzyszenia poszczególnym, drobnym, mało znaczącym nadziejom innych osób. W obecnych warunkach nieustępującej pandemii i wynikającej z niej izolacji, która być może okaże się fundamentalnym rysem „nowej”, postpandemicznej kultury coraz wyraźniej brakuje miejsca, przestrzeni dla towarzyszących sobie nadziei.

Próbą stworzenia takiej przestrzeni jest proponowana przez artystów Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”, pracowników naukowo-dydaktycznych Katery Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy współudziale Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu wystawa pt. Co mimo wszystko budzi twoją nadzieję?

Zaprosiliśmy do udziału ponad 60 artystów z Polski, reprezentujących różne postawy artystyczne, różne pokolenia. W świecie zatrzymanym na chwilę przez pandemię wzięcie udziału we wspólnej inicjatywie wydaje się nam najskuteczniejszym sposobem na wzbudzenie nadziei pomimo wszystko i na przekór wszystkiemu co jej przeczy. Zależy nam, aby ta wspólna inicjatywa wyrażała nadzieję, szczególnie w sposób towarzyszący nadziejom innych ludzi.

Kuratorka

Katarzyna Adaszewska

Lista uczestników wystawy.

Jarosław Perszko, Marek Domański, Grzegorz Witek, Marta Dziomdziora, Karolina Wojnowska- Paterek, Piotr Tołoczko, Dagna Majewska, Rafał Boettner-Łubowski, Alicja Majewska, Jakub Biewald, Andrzej Boj Wojtowicz, Bartłomiej Schmidt, Katarzyna Tretyn, Magdalena Karłowicz,  Małgorzata Sobecka, Sławomir Lipnicki, Paweł Drozd, Monika Szpener, Andrzej Borcz, Alicja Snoch-Pawłowska, Antoni Grabowski, Paulina Malwa, Marcin Plichta, Jacek Jagielski,  Aleksandra Truchel, Małgorzata Mazur, Krzysztof Mazur, Sebastian Mikołajczak, Daniel Krysta, Bogusława Koszałka, Laura Szymoniuk, Adam Cieślak, Andrzej Dromert, Małgorzata Kopczyńska, Antoni Grabowski( senior), Stanisław Kośmiński, Grzegorz Maślewski, Agata Pietrusz, Adrianna Sztandarska, Kamil Słowik, Alicja Kupiec, Iwona Langowska, Maciej Wierzbicki, Anita Oborska-Oracz, Katarzyna Rudólff-Kanabaj, Marcin Podskarbi, Marcin Nosko, Tomasz Skórka, Weronika Adamowska, Małgorzata Łojko, Małgorzata Wiśniewska, Aleksander Paskal, Katarzyna Adaszewska, Adriana Majdzińska, Stanisław Cukier, Tomasz Matusewicz, Mariusz Burdek, Jan Szczypka, Hanna Jelonek, Renata Jackowiak,  Ryszard Litwiniuk, Monika Molenda.