Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu” w Toruniu

Tytuł „Trudne niebo” wskazuje na dużą
złożoność tematu wystawy. Z niebem mamy
problem, tak jak mamy problem z wiarą
i z wiedzą. Ich głód nigdy nie jest
zaspokojony. Sztuka od zawsze z tego
korzysta.