Trud jest odbierany psychosomatycznie. Każda podjęta czynność angażuje i przez to męczy ciało. Zużywa energię życiową zaburzając w efekcie dobrostan organizmu i jego równowagę. Może prowadzić do wyczerpania sił witalnych, w skrajnych przypadkach do śmierci. Czy można znaleźć przekonujące powody podejmowania trudu, czy jest w jakimkolwiek aspekcie potrzebny, czy przeciwnie, narzuca się sam, pozostając wciąż poza wyborem, jako dany i nieunikniony?

Trud. Co nas trudzi? Co jest trudem dla dziecka trzyletniego, a co jest trudem dla dziesięciolatka? Co jest trudem dla ekspedientki w sklepie, a co dla studenta III roku medycyny? Co jest trudem kobiety, a co trudem mężczyzny? Czym jest trud sportowca, a czym baletmistrza? Czy jest coś, co dla wszystkich z nas jest jednako trudem, czy raczej trud jest spersonalizowany? Czym współcześnie się trudzimy, czym trudziliśmy się kiedyś? Kto się trudzi, a kto się trudu podejmuje? Co wnosi do naszego życia trud, a czego je pozbawia? Czy trud jest wynikiem oporu, jaki naszym przedsięwzięciom stawia życie, czy skutkiem nierozumnego sprzeciwu, naszego sprzeciwu wobec życia?

Trudzić się?

Żyć?

Katarzyna Adaszewska

ISBN: 978-83-945533-3-3