Spotkanie artystyczne pt. „Palcem po niebie” odbyło się w strefie Kultywacji Artystycznej Planta. Strefa ta obejmuje jednohektarowe gospodarstwo we wsi Biskupice, którego właścicielem od 2008 r. jest Krzysztof Mazur i jego żona Małgorzata. Impreza „Palcem po niebie” odbyła się w dwóch etapach 5.08 i 21.09. Uczestniczyło w nich łącznie 38 osób.

Oprócz wykładów i dyskusji prezentowane były twórcze gesty. Efekty działań zostały zebrane i przedstawione w katalogu – ilość stron 32+4

Wydawca: toruńskie Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte”. Słowo wstępne: Krzysztof Mazur, Sebastian Kłosowski oraz liczne teksty odautorskie wraz z dokumentacją fotograficzną.

ISBN: 978-83-945533-2-6,