·Projekt „Galerii Nad Wisłą” – jej lokacja i remont – rozpoczęcie 35 lat temu

· Spotkania twórcze w cyklu „Sztuka w domu” – rozpoczęcie 30 lat temu

· Działalność Fundacji Praktyk Artystycznych „i…” – rozpoczęcie 25 lat temu

· Strefa Kultywacji Artystycznej PLANTA w Biskupicach – ustanowienie 10 lat temu

Dla uczczenia wymienionych powyżej wydarzeń, których inicjatorem był Krzysztof Mazur, odbyły się – również z jego inicjatywy – cztery imprezy artystyczne o charakterze jubileuszowym:

W roku 2017, w strefie Kultywacji Artystycznej PLANTA, miały miejsce dwa spotkania towarzysko-artystyczne: „Pamiątka z nieba” i „Koncentracja letnia 2017” .

Na przełomie roku 2017/18, w Galerii Forum, była prezentowana wystawa pt. „i…”, zaś na początku roku 2018, w galerii ZPAP i ZPAP-Nurt, jubileusze zostały uczczone wystawą pt. „Koncentracja zimowa 2018”.

Katalog wydany z okazji czterech imprez artystycznych  (wystaw, spotkań) zorganizowanych dla uczczenia czterech okresów działalności artystycznej i organizacyjnej Krzysztofa Mazura. Katalog zawiera ilustrowany archiwalnymi zdjęciami tekst Zygmunta Trześniowskiego opisujący wydarzenia od 1982 r. ; dokumentację prac artystów biorących udział w aktualnych imprezach jubileuszowych; tekst Krzysztofa Mazura pt. „Trochę historii”

redaktor katalogu pt. Krzysztof Mazur i Cztery Rocznice Wydawca: Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarte” 2018r.

 ISBN: 978-83-945533-1-9