Tożsamość jest pojęciem o dwóch sprzeciwiających się znaczeniach. Z jednej strony określa ten zespół cech, które poszczególnego człowieka w sposób nieodwołalny odróżniają od innych ludzi. W drugim znaczeniu to zespół właściwości przypisanych grupie osób, z którymi poszczególny człowiek się identyfikuje. Prace, przedstawione na wystawie Tożsamość są wynikiem próby rozstrzygania przez każdego z artystów tych dylematów, które tylko z pozoru wydają się wyborem między indywidualizmem a socjalizacją, w istocie są doświadczaniem paradoksu człowieka wędrującego do widnokręgu. Mimo przebytej drogi, cel jest wciąż równie odległy, jak na jej początku.

 

Artyści biorący udział w wystawie:

 Katarzyna Adaszewska, Andrzej Borcz, Stanisław Kośmiński, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Grzegorz Maślewski, Krzysztof Mazur, Małgorzata Mazur, Sebastian Mikołajczak, Paweł Otwinowski, Aleksander Paskal, Małgorzata Wojnowska – Sobecka, Piotr Tołoczko, Maciej Wierzbicki.