Latem 2012 roku Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte podjęło współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, w rezultacie której w przestrzeniach CSW odbyły się wdniach 21-24 sierpnia autorskie warsztaty zatytułowane: „Pasaż. Tektostruktury” (wiek uczestników: 7-12 lat) i „ Pasaż. Linia w przestrzeni.” (wiek uczestników: 13-18lat). Zaprojektowane przez Anitę Oborską-Oracz, realizowane razem z Anną Paskal, przy wkładzie i pomocy pracowników działu edukacji CSW, warsztaty stały się okazją do spotkania z rzeźbą o dużej, przekraczającej wymiary człowieka skali. Materiały, z jakich korzystaliśmy były proste – tektura, linka. Tekturowe pudła są lekkie, łatwe w łączeniu, modułowe. Sznurem można kreślić linie na duże odległości, naciągać je w przestrzeni, wyznaczać powierzchnie. Obie grupy podczas warsztatów miały okazję zmierzyć się najpierw z zagadnieniem komponowania przestrzennego w małym formacie, by następnie podjąć próbę projektowania i realizowania sytuacji przestrzennej, której cechą okazało się angażowanie postaci w sposób bliski architekturze. Rzeźbiarskie pasaże wyznaczyły miejsca, wprowadziły podziały, umożliwiły rozumienie rzeźby jako sumy zmiennych widoków i oglądów, uczyły doceniać rolę aktywnego doświadczania formy w przestrzeni. Każda z grup wiekowych podejmowała inny problem twórczy – młodsi obserwowali i wykorzystywali naturalne oświetlenie jako element budujący bryłę, starsi zastanawiali się nad możliwościami zaprzeczenia, czy wręcz odwrócenia funkcji tytułowego pasażu w odniesieniu do konkretnego wnętrza. Uczestnicy warsztatów wyszli bogatsi o umiejętność bardziej wnikliwej obserwacji wpływu światła na kształty świata materialnego oraz o refleksję nad  krytyczną funkcją sztuki.

http://csw.torun.pl/edukacja/galeria/tektotesktury.-warsztaty-rzezbiarskie